Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik KINAY DENETİM

YMM İade TASDİK HİZMETLERİ

Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi Mali Mevzuatta Yer alan Teşvik, İndirim, İstisna Ve Muafiyetler Özel Amaçlı Raporlar

VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Sürekli vergi danışmanlığı Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri

DENETİM VE DİĞER HİZMETLER

Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi

HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERi

Vergi Hukuku Şirketler Hukuku Uluslararası Hukuk İş Hukuku Ticaret Hukuku Vergi Hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi Şirket devir ve birleşme işlemlerinde danışmanlık Şirket tasfiye işlemlerinde danışmanlık Şirket kuruluş hizmetleri danışmanlığı

VErgi uyuşmazlıkları HİZMETLERi

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Kınay Denetim uzman kadrosu ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri vermektedir.

KDV uyuşmazlıkları HİZMETLERi

Vergi sistemimizin temelinde birçok konuya ilişkin uygulamaya birliği bulunmamaktadır. Bu durum vergi idaresi ile mükellefleri çoğu kez karşı karşıya getirmektedir. Yorum farkları ise mükellefler adına ek vergi ve cezalar doğurabilmektedir. Vergi uyuşmazlıklarının idari ve yargısal çözüm yolları bulunmaktadır. Kınay Denetim bünyesinde vergi uyuşmazlıklarını çözmek amacıyla adli ve idari hukuk alanında uzmanların yer aldığı departman bulunmakta olup çözüme yönelik tüm süreçleri raporlayarak süreci yönetmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU UYUM HİZMETLERİ

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Finansal tabloların standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılması demektir.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmak Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması Çalışan Memnuniyeti Araştırması

0
+
Başarı
0
+
Çalışan Sayımız
0
+
Yılı Aşkın Tecrübe
0
+
Temsilcilik

Kınay Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik Biz Kimiz?

Kınay Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik yerli ve yabancı şirketlere, uluslararası standartlar çerçevesinde denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Firmamız Yeminli Mali Müşavirlik hizmeti yanında, İç Denetim, Mali ve Yönetim Danışmanlığı, Finansal Danışmanlık, Mali Hukuk alanlarında ihtiyaç duyulan hizmetleri en hızlı ve en kaliteli şekilde müşterilerine aktaran denetim ve danışmanlık firmasıdır. Ayrıca işletmelerin hedeflerine ulaşmaları yönünde süreci izlemek yerine vergi, finans, denetim ve yönetim danışmanlığı alanında sahip olduğu tecrübeyi müşterilerine en hızlı ve en kaliteli şekilde aktarmaktadır

Profesyonel Ekip
100%
Kalite
100%
Başarı
100%
Hizmet
100%

Makaleler